ரசனைக்காரன்

April 15, 2011

அண்ணாச்சி இயக்குனர் பாலாவின் அவன் இவன் இசை முன்னோட்டம்!

Filed under: சினிமா — rasanaikaaran @ 2:26 pm

அண்ணாச்சி இயக்குனர் பாலாவின் அவன் இவன் இசை முன்னோட்டம் | இசை: யுவன் ஷங்கர் ராஜா | வரிகள்: நா.முத்துக்குமார்

நன்றி நண்பர் திரு.சதீஷ் ராஜ்

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: