ரசனைக்காரன்

June 3, 2011

பிறந்த நாளை தவிர்த்த தமிழகத்தின் பராசக்தி வசனத்திற்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்!

Filed under: அரசியல் — rasanaikaaran @ 2:22 pm

நீதி மன்றம் பல விசித்திரமான வழக்குகளை சந்தித்து இருக்கின்றன இன்று நடந்துவரும் 2G வழக்கு முதற்கொண்டு! இன்று பிறந்த நாளை தவிர்த்த தமிழகத்தின் பராசக்தி வசனத்திற்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்! இனிமேல் வாழ்க்கையின் ஓராதுக்கே ஓட முடியுமா இந்த ஊழல் புகார்களை தாண்டி? | Happy Birthday to Former CM Karunanidhi and a senior scriptwriter of Tamilcinema!

அன்புடன்..
தரக் டிக்கெட்

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: