ரசனைக்காரன்

June 4, 2011

நமது பாடும் வானம்பாடி SP.பாலசுப்ரமணியம் அவர்களுக்கு ரசனைக்காரனின் பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துகள்!

Filed under: சினிமா — rasanaikaaran @ 1:27 pm

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: